top of page

HIRDETMÉNY a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában


beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig


A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton a szerb.iskola@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).


A gyermek:

  • személyi igazolványa mindkét oldala

  • születési anyakönyvi kivonatát

  • lakcímkártya mindkét oldala

  • TAJ kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.


A levélben írják meg:

  • az édesanya leánykori nevét

  • az édesapa, gondviselő nevét

  • levelezési címet

  • elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-68-456-006 +36-30-689-2167

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.


bottom of page