top of page

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a SZEGEDI SZERB ÓVODÁBAN (6720 Szeged Stefánia 7.) Óvodai beiratkozás ideje: 2021. április 20-23-ig 8-17 óráig


A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)


Gyermek - személyi igazolványa mindkét oldala

  • lakcímkártya mindkét oldala

  • Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg:

  • az édesanya leánykori nevét

  • az édesapa, gondviselő nevét

  • levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 06-20 228 5261 AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. ÁPRILIS 28.


AZ ÓVODAI FELVÉTEL:


Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.


Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.


Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 23.

bottom of page