top of page

HIRDETMÉNY a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) budapesti, szegedi, deszki, lórévi tagintézményeiben beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig


A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).


A gyermek:

 • személyi igazolványa mindkét oldala

 • születési anyakönyvi kivonatát

 • lakcímkártya mindkét oldala

 • TAJ kártyája

 • az intézményünk hivatalos honlapjáról nikola-tesla.hu letölthető, kitöltött és aláírt formanyomtatványokat, melyek a következők:

 • formanyomtatvány a tanuló adataival

 • hozzájáruló nyilatkozat digitális tartalmak készítéséhez azok felhasználásához

 • nyilatkozat arról, hogy a gyermek hittan és erkölcstan vagy etika tantárgyat választja

 • nyilatkozat a szerb nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

 • nyilatkozat arról, hogy a hivatalos honlapon keresztül az adatkezelési tájékoztatót megismerte

 • nyilatkozat az életvitel szerinti valós lakcímről

 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról elvált szülők gyermeke vonatkozásában


Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.


A levélben írják meg:

 • az édesanya leánykori nevét

 • az édesapa, gondviselő nevét

 • levelezési címet

 • elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-1-351-6550 +36-1-351-6553 +36-70-337-2589


Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

bottom of page