top of page

Конкурси који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Према Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6. 2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:


Конкурс за финансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичајаРок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова

Конкурс се може предати путем поште.


Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб-страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)


Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузетина веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)Конкурс се објављује у следећим медијима:

- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 25.3.2022. године

- Српске недељне новине, 31.3.2022. године


Детаљне информације могу се добити: Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.


Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

- Српске недељне новине


Право подношења пријаве на конкурс имају:


- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења

- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације

- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа

- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској

- Црквене општине Српске православне епархије будимске.

- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију наставе на српском језику.

-

- Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, одељења, забавишта, насеља, региона.


Начин исплате средстава:


предфинансирањем


Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.

Будимпешта, 11. март 2022.


Конкурсне формуларе можете преузети овде


3. Konkurs_formular-Pedagoski 2022
.doc
Download DOC • 51KB
Pályázati mellékletek 2022 (1)
.doc
Download DOC • 107KB

bottom of page