top of page

Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2023. години

Рок за пристизање конкурса у Канцеларију (рок за предају на пошту): 5. април 2023. године


Конкурс се може предати лично или путем поште.


Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)


Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)


Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)


Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

- Српске недељне новине


Детаљне информације могу се добити: од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.


Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

- веб – страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

- Српске недељне новине


Конкурисати могу:

 • према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења

 • према тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације

 • непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа

 • српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској

 • физичка лица, држављани Мађарске и физичка лица која имају стални боравак на територије Мађарске који су припрадници српске заједнице у Мађарској.

 • Црквене општине Српске православне епархије будимске.


Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава:


предфинансирањем


Самоуправа има право да распише конкурсе за следеће области:


 • одређених задатака у складу статута, оснивачког акта и прописа организације која конкуришу

 • финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама

 • подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета

 • подржавање дечијих манифестација

 • финансирање црквених слава, меморијалног дана

 • подржавање циљеве српске заједнице


Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.


У Будимпешти, 3.3.2023.


Самоуправа Срба у Мађарској


Целокупан текст конкурса можете преузети овде:

Konkursi SSM 2023
.pdf
Download PDF • 150KB

Pályázati-mellékletek_2023
.docx
Download DOCX • 32KB

bottom of page