Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2022. години

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова

Конкурс се може предати путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)


Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузетина веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)


Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 25.03.2022. године

- Српске недељне новине, 31.03.2022. године


Детаљне информације могу се добити: од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

- веб – страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

- Српске недељне новине


Конкурисати могу:

- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења

- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације

- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа

- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској

- Црквене општине Српске православне епархије будимске.


Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава:


предфинансирањем


Самоуправа има право да распише конкурсе за следеће области:


- одређених задатака у складу статута, оснивачког акта и прописа организације која конкуришу

- финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама

- подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета

- подржавање дечијих манифестација

- финансирање црквених слава, меморијалног дана

- подржавање циљеве српске заједнице


Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.


У Будимпешти, 11. 03.2022.


Самоуправа Срба у Мађарској
Конкурсне формуларе можете преузети овде


Pályázati mellékletek 2022
.doc
Download DOC • 107KB
2. Konkurs_formular SSM 2022.-1
.doc
Download DOC • 48KB