top of page

КОНКУРС ЗА ПОСАО РЕФЕРЕНТ РАЧУНОВОДСТВА

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос једне особе у пуном радном времену.


Опис позиције:


референт рачуноводства - статус државног службеника


Опис посла:


- Обављање задатака финансијског пословања за васпитно-образовну установу

- Припрема за књижење улазних и излазних фактура

- Конкурси, обрачун конкурса

- Вођење аналитичких евиденција

- Обављање других сличних послова по налогу руководиоца

- Вођење инвентараПотребно је:


Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.


Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. год.


Пријаве за посао кандидати могу слати или предати лично на адресу: Канцеларија ССМ, Ул. Микше Фалка бр. 3, 1055 Будимпешта или путем електронске поште:

ssm@t-online.hu

Рок за подношење пријаве на конкурс: 30. август 2023. год.

bottom of page