top of page

КОНКУРС ЗА ПОСАОЗАМЕНИК ШЕФА ЕКОНОМАТА

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос једне особе у пуном радном времену.

Опис позиције:


заменик шефа економата - статус државног службеника


Опис посла:


- Обављање задатака финансијског пословања за васпитно-образовну установу

- учествује у контроли исправности рачуноводствених исправа и изради захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање;

- контрола службе за људске ресурсе

- Уређивање, овера, супотписивање докумената и уговора:

- Израда потребне документације и захтева за доделу средстава из буџета

- Вођење аналитичких евиденција

- Обрачун додељених средстава из државног буџета

- Припрема плана буџета

- Контрола благајне

- Контрола и ажурирање Правилника о финансијском пословању институција које се финансирају из државног буџета


Потребно је:


Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.

Најмање једна година радног искуства у струци.

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. год.


Пријаве за посао кандидати могу слати или предати лично на адресу: Канцеларија ССМ, Ул. Микше Фалка бр. 3, 1055 Будимпешта или путем електронске поште:

ssm@t-online.hu

Рок за подношење пријаве на конкурс: 30. август 2023. год.

bottom of page