top of page

Добитници „Српске стипендије“ за 1. полугодиште/семестар школске 2023/24. године

Средњошколци:1. Милош Јакшић

2. Вељко Шабовић
Студенти:


1. Нађа Ибрахим

2. Сузана Косновски

3. Нада Краус

4. Кристина Станковић

bottom of page