Добитници „Српске стипендије“ за 1. полугодиште/семестар школске 2022/23. године

Средњошколци:


  1. Маја Бите

  2. Хана Герег

  3. Катарина Корачоњи

  4. Милош Јакшић

  5. Лола Алаџић Милуш

  6. Бојан МишљеновићСтуденти:


  1. Нада Краус