Kiírt pályázatok szakmai leírásai, azok eredményei és indoklásuk

 

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 7, на катастарском броју: VI 28938/0/A/5. Некретнина величине 71 m² намењена је за канцеларијски простор.

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 •  Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа најраније од 1. августа 2022. године.

 • Минимална цена закупа је 250.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

      Будимпешта, 20. мај 2022.                                                                                

                                                                                                                              Самоуправа Срба у Мађарској

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 8, на катастарском броју: VI 28938/0/A/4. Некретнина величине 32 m² намењена је за канцеларијски простор.

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 •  Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа најраније од 1. августа 2022. године.

 • Минимална цена закупа је 80.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

 

 

             Будимпешта, 20. мај 2022.

 

                                                                                                                       Самоуправа Срба у Мађарској

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса оглашава продају возила марке Фијат Дукато регистарског броја: ЈХУ-570

 

Подаци о возилу:

 

- Фијат Дукато (Fiat Ducato 2,0)

- година производње: 2004.

- километража: 266595 km

- стање: каросерија је на више места оштећена, зарђала

- технички преглед: истекао

 

Процењена вредност возила: 160 000 фт

 

Не постоји право прече куповине возила

 

Начин исплате возила: на дан закључења купопродајног уговора, дознаком

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде пошаљу до 24. јуна 2022. године до 11.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведене услове у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са писменим овлашћењем понуђача.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 • Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважити.

 

Возило може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

Понуда мора да садржи следеће податке:

 

 • име, лични подаци, адреса (седиште, број рег. броја фирме), заступник фирме, подаци овлашћене особе

 • понуђени износ за возило

 • сагласност за прихватање прописаних услова конкурса

 

   Самоуправа Срба у Мађарској задржава право да конкурс прогласи неважећим као и да у случају да изабрани кандидат одустане, уговор закључи са кандидатом који је доставио другу најповољнију понуду.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

 

Датум објављивања конкурса:

 

26.5.2022. Српске недељне новине

25.5.2022. www.szerb.hu

 

 

          Будимпешта, 20. мај 2022.

 

                                                                                                                                Самоуправа Срба у Мађарској