Позивница

Срдачно вас позивамо на следећу, 1/2022. редовну седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр.3)

12. јануара 2022. (среда) са почетком у 13:00 часова.

 

Предложени дневни ред:

1.   Измена и допуна буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2021. годину

2.   Извештај председника ССМ о дешавањима у периоду између две седнице

3.   Усвајање годишњег плана унутрашње ревизије (контроле) за 2022. годину стратешког плана контроле Канцеларије ССМ

4.   Измена и допуна Статута Самоуправе Срба у Мађарској

5.   Утврђивање цене исхране у Батањској двојезичној српској основној школи и забавишту од 1. јула 2022.    године

6.   Усвајање плана годишњег одмора председника ССМ за 2022. годину

7.   Молба за промену имена

8.   Усвајање годишњег радног плана ССМ за 2022. годину

9.   Молба за одобрење употребе имена

10. Пријава за конкурс ТОП-ПЛУС-3.3.1-21 "Развој образовне инфраструктуре"

11. Доношење одлуке о додели Светосавске награде, Повеље Сава Текелија и Председничко признање за 2022. годину (ЗАТВОРЕНИ ДЕО СЕДНИЦЕ)

12. Разно

У прилогу Вам достављамо позивницу и материјал за  1/2022. редовну седницу Скупштине ССМ, која ће се одржати 12. јануара 2022. год. (среда) са почетком у 13:00 часова у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској.

Ношење заштитних маски на седници је обавеза!

Предлажемо Вам да уколико сте у могућности, са собом понесете попуњену Изјаву о имовинском стању за 2022. годину

Очекујемо Ваше цењено присуство, зато Вас молимо да свој долазак потврдите писменим путем на адресу ssm@t-online.hu

Позивница

1.napirend - BUDZET 2021 módosítása - ELŐTERJESZTÉS+MELLÉKLETEK+Előirányzat

2. napirend_DOGADJAJI IZMEDJU 2 SEDNICE sept-jan. 2022.

3. napirend_1. melléklet

3. napirend_2. melléklet

3. napirend_3. melléklet

3. napirend_4. melléklet

3. napirend_5. melléklet

3. napirend_előterjesztés_2022_evi_terv

3. napirend_melléklet_- Stratégiai_ellenőrzési_terv_kockázatelemzése_2022_2025

3. napirend_melléklet_Stratégiai ellenőrzési terv 2022-2025_végleges

3. napirend_melléklet-ellenőrzési terv

4. napirend_előterjesztés_SZMSZ módosítás

4. napirend_melléklet_STATUT SSM

5. napirend_előterjsztés_étkezés

6. napirend_előterjsztés_ELNÖKI SZABADSÁG

7. napirend_előterjesztés_utónév

7. napirend_utónév_melléklet

8. napirend_előterjesztés_MUNKATERV

8. napirend_munkaterv melléklet

9. napirend_előterjesztés_SZERB UTÓNÉV

9. napirend_melléklet

10. napirend_előterjesztés_TOP pályázat