top of page

Културно уметничка друштва

КУД "Банат"

Адреса: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Телефон: 20/620-7956

Емаил: banatdeszk@gmail.com
Уметнички руководилац: Кристифор Брцан
Основано: 1973

КУД "Опанке"

Адреса: 2013 Pomáz, Beniczky utca 30.
Телефон: 06/20-434-3302
Емаил: opanke.pomaz@gmail.com
Уметнички руководилац: Аница Шошић Крунић

Основано: 1983

КУД "Рузмарин"

Адреса:
Телефон: 06/

Емаил: vaizer.eniko@gmail.com
Уметнички руководилац: Енико Вајзер

Основано:

КУД "Весели Сантовчани"

Адреса:
Телефон: 70/418-2636

Емаил: 
Уметнички руководилац: Kózics Illésné
Основано: 1982

КУД "Табан"

Адреса: 1055 Budapest, Falk M. u. 3.
Телефон: 06/30-382-0161

Емаил:
Уметнички руководилац: Душан Вуковић
Основано: 1994

Српско друштво за очување традиције у Ловри

Адреса:
Телефон:

Емаил:
Уметнички руководилац: Љубомир Алексов

Основано:

bottom of page