A Szerb Országos Önkormányzatról

Az 2011-ban elfogadott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény Magyarországon 13 nemzeti és etnikai kisebbségek ismert el, továbbá bevezette az önkormányzati rendszert is. A fent nevezett jogszabály tette lehetővé országos kisebbségi önkormányzatok létrehozását is (a Szerb Országos Önkormányzatot is). A szerb országos önkormányzat legfőbb szerve a közgyűlés, amelyik a jelenlegi ciklusban 15 tagból áll. Az önkormányzat élén elnök áll, amelyet a közgyűlés 5 évre választ, továbbá kettő elnökhelyettes, akiket az elnök javaslatára a közgyűlés választ meg.

 

A 2019/2024-ös mandátumra az elnöki pozícióra Szutor Lászlóné lett megválasztva. Ő kapta meg a közgyűlés alakuló ülésén a legtöbb szavazatot. Az alakuló ülésen meg lettek választva az elnökhelyettesek is, Rusz Igor Dusán és Bogdán Péter.

Szerb Országos Önkormányzat

Szerb Országos Önkormányzat hivatala

Avatar 100

Gergev Adrienn

hivatalvezető

Avatar 100

Kovács Viktória

pályázati referens

Avatar 100

dr. Lásztity Alexandra

adatvédelmi tisztviselő

Avatar 100

Ötvösné Oláh Szilvia

gazdasági vezető

Avatar 100

Szabó Biljana

pénztáros

Avatar 100

Zikic Jelena

titkár

Avatar 100

Masalovic Monika

gazdasági ügyintéző

Avatar 100

Dragojlovics Jadránka

titkár

Avatar 108

Sztanojev István

gazdasági ügyintéző