Попис становништва у Мађарској 2022:

ИЗЈАСНИМО СЕ КАО СРБИ!

popis_2022_SRB_WEB.jpg

У Мађарској се од 1. октобра 2022. одржава попис становништва. Пописују се држављани Мађарске као и страни држављани који најмање већ три месеца живе у Мађарској (нпр. ученици, студенти, запослени и њихови чланови породице). Учешће на попису је обавезно за све њих. Приликом пописа пружа се могућност да се изјаснимо о нашој националној припадности, матерњем језику, употреби језика у породици и кругу пријатеља, познаника, као и о припадности верској заједници. Остваривање мањинских права у знатној мери зависи – посебно на локалном нивоу – и од бројности заједнице исказане приликом пописа становништва. Између осталог и због тога Вас позивамо да се приликом пописа у што већем броју изјасните као припадници српске националности, да Вам је матерњи језик српски, да користите (и) српски језик у породици и у кругу пријатеља, односно да припадате српској православној вероисповести. Попис у Мађарској омогућава и особама (даљег) српског порекла, члановима мешовитих породица или на други начин везаним за српску заједницу да се поред другог идентитета и матерњег језика изјасне и о српској припадности. Вашим изјашњавањем допринећете очувању и даљој перспективи српске културе, језика и традиција у Мађарској, као и добрим српско-мађарским везама.

Између 1–16. октобра 2022. постоји могућност да сами попуните електронски, преко интернета за себе и чланове Ваше породице упитнике за што је Ваше домаћинство добило у писму шифру од Централног статистичког завода. Молимо Вас да искористите ову прилику или у супротном треба да сачекате пописиваче у периоду између 17. октобра и 20. новембра 2022.

За техничку помоћ и даље информације слободно се обратите локалној српској мањинској самоуправи, српском удружењу, Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској или некој њеној установи!

Контакти:Пера Ластић 06308605870 мејл: pero.lasztity@gmail.comИгор Д. Рус 06202114642 мејл: igor@budaguide.hu, Пера Богдан 06309757361 мејл: peterbogdan722@gmail.com Мирко Митар Кркељић 06704267990 мејл: mitar.krkeljic@gmail.com, др Јадранка Гергев 06208022779 мејл: gergev.adrienn@szerb.hu                  

 

 

Самоуправа Срба у Мађарској

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОПИСОМ

УПИТНИК

36365288_edited.jpg

Добро дошли на страницу српске заједнице у Мађарској

   Веома нас радује што се интересујете за нашу веб страницу. На нашој страници можете да дођете до корисних информација о животу српске мањине у Мађарској, њеном положају, школству, културном и политичком животу.

   Присуство Срба на подручју данашње Мађарске датира још из средњег века. Од краја 14. века до пада деспотовине 1459. године присутан је процес сеоба становништва Србије у северне крајеве. У деловима јужне Угарске на граници према Османском царству Срби су служили као погранична војска угарског краља.

Број српског становништва знатно се повећава са Великом сеобом 1690. године , доласком око 60.000 људи који су прешли Саву и Дунав населивши се широм тадашње државе и стигли чак на север до Сентандреје. Ову Велику сеобу предводио је Патријарх Арсеније III Чарнојевић. У том периоду Срби постају велика етничка групација, која на основу царских Привилегија добија статус политичког чиниоца.Привилегије које је издао аустријски цар Леополд I загарантовале су Србима права, вероисповедну слободу, ослобађање од неких феудалних дажбина и остале битне повластице.

   У уметности долази до напуштања зографскиф форми и прихватања барокне културе. Сентандреја постаје уметничка целина каквих је мало у српској култури 18. века, о чему сведоче 7 барокних цркава и богата црквено-уметничка збирка музеја Будимске епархије. Посебну улогу одиграли су Кипријан Рачанин и Гаврил Стефановић Венцловић. На прелазу између 18. и 19. века долази до померања српског културног центра из Беча у Будимпешту, а затим у Нови Сад . Срби су у Будиму имали своје новине и били веома добро организовани. Године 1826. основана је Матица српска која је касније пресељена у Нови Сад. Бечки двор је дао угледнијим Србима високе чинове, племићке титуле и поседе за њихове заслуге (Чарнојевићи, Поповићи, Рашковићи, Текелије). Сава Текелија један од најистакнутијих и најобразованијих Срба тога времена завештао је своју имовину за добробит српског народа (богату библиотеку, имање за школовање српске омладине - Текелијанум). Тада су основан прве грађанске школе и гимназије, штампане књиге.

  Од краја 18. века српско становништво је у сталном опадању а узроци су различите природе. Највећи број опадања српског становништва забележен је оптацијом у тадашњу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца када је своје домове напустило велики број људи.

   До Првог светског рата значајну улогу у неговању језика и културе имала је је Српска православна црква, као и у периоду између два светска рада мада је у том раздобљу знатно опао број становништва. Црква је поводом верских празника окупљала народ и уз помоћ свештеника и учитеља организовала разне приредбе и посела. Ове приредбе су у већини српских села биле позоришне представе , односно, аматерска друштва из насеља, која су сем представа изводила и разне игре, песме и музику. Оснивањем антифашистичког фронта (1948), који је касније прерастао у Савез јужних Словена у Мађарској, почео је нов период културног живота. У већини насеља оснивају се клубови у чијем оквиру раде и разне секције: фолклорна, музичка, драмска и етнографска. Ови нису били само за Србе, него су могли да се укључе и Мађари.

   То су били клубови у Поморишју: Батања, Деска, Сегедин и на југу: Сантово, Мохач, односно, насеља Медина, Ловра, Чип, Бата, Калаз, Помаз, Сентандреја и Пешта. У периоду 90. година прошлог века поменути клубови прерастају у фолклорна друштва и долази до значајнијег преокрета оснивањем Самоуправе Срба у Мађарској која је и данас једини релевантан представник у јавном и политичком животу Срба у Мађарској. Доношењем Закона о народностима у Мађарској 2011. године који наводи укупно 13 народосних мањина. Највише тело замаљске самоуправе (ССМ) је скупштина која у овом циклусу броји 15 члана. На челу Самоуправе Срба у Мађарској налази се председник којег именује скупштина на 5 године, као и два потпредседника такође бирана на предлог председника што треба да изгласа скупштина.

wp3023615-serbian-flag-wallpaper.jpg

Институције:

  • Самоуправа Срба у Мађарској

  • Српско културно и медијско непрофитно д.о.о – „Српски венац“

  • Српски педагошки и методолошки центар

  • Српске недељне новине

  • Српски институт

  • Српско позориште у Мађарској

  • Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

  • Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла” 

_DSC9921.jpg

Контакт

1055 Будимпешта, ул. Фалк Микша 3.

Телефон: +36 (1) 331-5345 | Факс: +36 (1) 269-0638

Радно време: Понедељак - Четвртак: 9:00 - 15:00 часова, Петак: 9:00 - 12:00 часова

elotte.jpg