Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 8/2017. седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 24. новембра 2017. (петак) са почетком у 13:00 сати.


Предложени дневни ред:

 1. Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2017. годину
 2. Прихватање плана буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2018. годину
 3. Купопродајни уговор за некретнину у приземљу улице Нађмезе бр. 49. (1065 Будимпешта) и изнамљивање приземља бр.1
 4. Модификација Плана јавне набавке Самоуправе Срба у Мађарској за 2017. годину
 5. Модификација статута Самоуправе Срба у Мађарској
 6. Информације о продужавању уговора ревизора за 2018. годину
 7. Модификација Правилника ССМ и њених институција о прихватању обавезе, финансијском сапотпису, потврди о реализованом послу, и систему оверавања и (новчаним) дознакама
 8. Одобравање радног плана ССМ за 2018. годину
 9. Молба Доре Богнар
 10. Oснивање награде „Краљице Јелене“
 11. Доношење одлуке о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава Текелија за 2018. годину (ЗАТВОРЕНИ ДЕО СЕДНИЦЕ)
 12. Разно
Преузмите све материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.