Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 2/2018. седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 02. марта 2018. (петак) са почетком у 13:00 сати.


Предложени дневни ред:

  1. Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2017. годину
  2. Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2018. годину.
  3. Прихватање огласа о упису у забавиште при васпитним јавним институцијама које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској
  4. Прихватање плана јавне набавке за 2018. годину
  5. Доношење припремних одлука у вези реорганизације Српског забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома Никола Тесла
  6. Модификација статута Самоуправе Срба у Мађарској
  7. Извештај Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској и Српских недељних новина о раду у 2017. години
  8. Одобравање динамике годишњег одмора председнице Самоуправе Срба у Мађарској у 2018. години
  9. Разно
Преузмите све материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.